فیلتر

نویز گیر سیستم خودرو کارینا مدل NF-100 ا Carina NF-100 car noise canceling system

239,000 تومان
0
25%
تعداد فروش : 1
باقیمانده : 3
برای حذف یا کاهش نویزهای مختلف در سیگنال صوتی افزایش کیفیت صدا  

نویزگیر کارینا

260,000 تومان
0
0%
تعداد فروش : 0
باقیمانده : 4
دارای فناوری نویز کنسلینگ حذف و کاهش نویزهای مختلف در سیگنال صوتی