آمپلی فایر

آمپلی فایر خودرو چیست و چه کاربردی دارد؟